y-e-nci

 消費者於購買本商品前,應詳閱各種銷售文件內容,如要詳細了解本商品之其他相關賌訊,請洽本公司業務員,以保障您的權益。

 

 商品DM      客服專線 0933-218476  ID: janiceliu738

 

 

資料來源:宏泰人壽

 

壽險投保流程: